RS Pelabuhan Palembang

KLINIK UMUM DAN KIA  - RS PELABUHAN PALEMBANG


PRAKTEK DOKTER

Nama DokterHari PraktekJam Praktek
dr. H Zainab, MKes Senin s/d Jumat 08.00 - 16.30
  Sabtu 08.00 - 14.00