RS Pelabuhan Palembang

KLINIK UMUM DAN KIA  - RS PELABUHAN PALEMBANG


PRAKTEK DOKTER

Nama DokterHari PraktekJam Praktek
dr. H Zainab, MKes Senin s.d. Jumat 08.00 - 16.30
  Sabtu 08.00 - 14.00
dr. Yessy Wirani Selasa & Kamis 08.00 - 10.00
  Sabtu 08.00 - 14.00
dr. Sylvia Agestie Senin & Rabu 08.00 - 10.00
  Jum'at 09.00 - 11.00
  Sabtu 08.00 - 14.00