RS Pelabuhan Palembang

KLINIK UMUM DAN KIA  - RS PELABUHAN PALEMBANG


PRAKTEK DOKTER

Nama DokterHari PraktekJam Praktek
dr. H Zainab, MKes Senin s.d. Jumat 08.00 - 16.30
     
dr. Yessy Wirani Rabu & Jumat  08.00 - 16.00
     
dr. Sylvia Agestie Senin, Selasa & Kamis 08.00 - 16.30