Klinik Anak

KLINIK ANAK - RS PELABUHAN PALEMBANG


PRAKTEK DOKTER

Nama DokterHari PraktekJam Praktek
dr. Sri Lestari Siguntar Alam, Sp.A, M.KES Selasa - Jumat 14.00 - 16.00
Sabtu 10.00 - 12.00
dr. Syamsu Rizal, Sp.A Senin s.d. Sabtu 16.00 - 18.00
dr. Edy Novery, Sp.A Senin s.d. Jumat 11.00 - 13.00