Jadwal - RSP Cirebon

KLINIK UMUM - RS PELABUHAN CIREBON


PRAKTEK PAGI

Nama Dokter Hari Praktek Jam Praktek
dr. Farah Dwi Anggraini Senin s.d Jum'at 08.00 - 16.00
Sabtu 08.00 - 14.00
dr. Vonny Octavia Hartanto Senin s.d Jum'at 08.00 - 16.00
Sabtu 08.00 - 14.00
dr. Muh Ikhwan Fuadi Senin s.d Jum'at 08.00 - 16.00
Sabtu 08.00 - 14.00