RS Pelabuhan Cirebon

KLINIK UMUM - RS PELABUHAN CIREBON


PRAKTEK PAGI

Nama DokterHari PraktekJam Praktek
dr. Winta / dr. Voni / dr. Farah Senin, Selasa, Kamis, Jum'at 08.00 - selesai
  Sabtu 08.00 - 14.00
dr. Eko Budi Prasetyo Selasa, Selasa, Rabu, Jum'at 08.00 - selesai
  Sabtu 08.00 - 14.00
dr. Moureizt Arafah Niode Senin, Rabu, Kamis, Jumat 08.00 - selesai
  Sabtu 08.00 - 14.00