Unit Radiologi

UNIT RADIOLOGI - RS PELABUHAN CIREBON


PRAKTEK PAGI

Nama DokterHari PraktekJam Praktek
dr. Maryadi, Sp.Rad Senin, Kamis & Jum'at 07.00 s.d. 09.00

 

 

 

 

PRAKTEK SORE

Nama DokterHari PraktekJam Praktek
dr. Irene, Sp.Rad Kamis 16.00 s.d. 18.00
  Jum'at & Sabtu 15.00 s.d. 17.00