Jadwal - RS PMC

KLINIK UMUM - RS PORT MEDICAL CENTER


PRAKTEK DOKTER

Nama DokterHari PraktekJam Praktek
dr. Tien Astari, MARS  Selasa 09.00 - 11.00
   
 dr. Nenny Rifah Senin s.d. Jumat 08.00 - 15.00
dr. Starlait Rahesti Batubara Senin s.d. Sabtu 08.00 - 15.00
 dr. Winda Fricilia Senin s.d. Sabtu 08.00 - 15.00
dr. Ichlas Rahmat Senin s.d. Sabtu  08.00 - 15.00
dr. M. Syaiful Huda.E, MM Senin & Kamis 08.00 - 10.00