Jadwal - RS PMC

KLINIK UMUM - RS PORT MEDICAL CENTER


PRAKTEK DOKTER

Nama DokterHari PraktekJam Praktek
dr. M.Syaiful Huda.E, MM Senin, Kamis 08.00 - 10.00
 dr. Nenny Rifah Senin s.d. Jumat 08.00 - 15.00
dr. Starlait Rahesti Batubara Senin s.d. Jumat 08.00 - 15.00
 dr. Winda Fricilia Senin s.d. Jumat 08.00 - 15.00
  Sabtu 08.00 - 14.00
dr. Ichlas Rahmat Senin s.d. Jumat 08.00 - 15.00
  Sabtu 08.00 - 14.00
dr. Galuh Rizky Ayuningtyas Senin s.d Jumat 08.00 - 15.00
  Sabtu 08.00 - 14.00