RS Pelabuhan Jakarta

KLINIK UMUM - RS PELABUHAN JAKARTA


PRAKTEK PAGI

Nama DokterHari PraktekJam Praktek
dr. Efrila Selasa, Kamis & Jumat 08.00 - 15.00
dr. Tien Astari, MARS Senin & Rabu 09.00 - 12.00
dr. Sarah Rosiana Rahmawati Selasa 08.00 - 14.00
dr. Diana Latifa, MARS Senin & Kamis 08.00 - 14.00
Tim Dokter Umum Senin - Kamis 08.00 - 15.00
Jumát 07.30 - 14.30
Sabtu 08.00 - 14.00

 

PRAKTEK SORE

Nama DokterHari PraktekJam Praktek
Tentative Senin s.d. Sabtu 15.00 - 19.00