Spesialis THT

SPESIALIS THT - RS PELABUHAN JAKARTA


PRAKTEK PAGI

Nama DokterHari PraktekJam Praktek
dr. Y. Yan Runtung, Sp.THT  Senin, Selasa 13.00 - 16.00
Rabu, Kamis 13.00 - 15.00
 Jumat 13.00 - 18.00
dr. Arroyan Wardhana, Sp.THT  Sabtu 13.00 - 15.00

 

PRAKTEK SORE

Nama DokterHari PraktekJam Praktek
dr. Y. Yan Runtung, Sp.THT Sabtu 16.00 - 18.00
dr. Arroyan Wardhana, Sp.THT Senin & Jumat 17.00 - 19.00