Spesialis THT

SPESIALIS THT - RS PELABUHAN JAKARTA


PRAKTEK PAGI

Nama DokterHari PraktekJam Praktek
dr. Y. Yan Runtung, Sp.THT  Senin, Selasa & Rabu 13.00 - 16.00
Kamis 12.00 - 14.00
   
dr. Arroyan Wardhana, Sp.THT  Kamis 11.00 - 12.00
Sabtu 12.00 - 14.00

 

PRAKTEK SORE

Nama DokterHari PraktekJam Praktek
dr. Y. Yan Runtung, Sp.THT Sabtu 16.00 - 18.00
dr. Arroyan Wardhana, Sp.THT Senin 16.00 - 18.00