Klinik Bedah

KLINIK BEDAH - RS PELABUHAN PALEMBANG


PRAKTEK DOKTER

Nama DokterHari PraktekJam Praktek
dr. Yanuar Hidayatmo, Sp.B    Senin, Rabu, Jumat 13.00 - 15.00
Selasa 10.00 - 12.00
Kamis 11.00 - 13.00
Sabtu 09.00 - 11.00
dr. Fahriza Utama, Sp.B  Senin 15.00 - 17.00
Selasa 14.00 - 16.00
Rabu 08.00 - 10.00
Kamis 13.00 - 15.00
Jumat 09.00 - 11.00
 dr. Rahmita, Sp.B  Senin, Kamis 09.00 - 10.00
Rabu, Jumat 15.00 - 17.00
Sabtu 11.00 - 13.00