Klinik Patologi

PATOLOGI ANATOMI - RS PELABUHAN PALEMBANG


PRAKTEK DOKTER

Nama DokterHari PraktekJam Praktek
dr. Aida Parida, Sp.PA Senin, Rabu, Jumat 16.00 - 18.00