Patologi Klinik

PATOLOGI KLINIK - RS PELABUHAN PALEMBANG


PRAKTEK DOKTER

Nama DokterHari PraktekJam Praktek
dr. Verdiansah, Sp.PK.MMRS
Senin 17.00 - 19.00
  Sabtu 08.00 - 10.00