Klinik Mata

KLINIK MATA - RS PELABUHAN PALEMBANG


PRAKTEK DOKTER

Nama DokterHari PraktekJam Praktek
dr. Alfurqon, Sp.M Sabtu 10.00 - 13.00
dr. Sri Daryati, Sp.M Rabu 15.00 - 17.00
dr. Chair, Sp.M Senin s.d Jumat 11.00 - 13.00